gieo giống sâm

Những bài thuốc bổ tốt từ cây nhân sâm

1465026766_news

Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi, cây nhân sâm mới cho hoa, kết quả. Hoa xuất hiện vào mùa hạ. Cụm hoa hình