sâm gunwoo

Sự Cạnh tranh quyết liệt trên thị trường nhân sâm

dongtrunghathao-w

Hiện nay, trên thị trường trong nước có nhiều loại sâm của Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô cũ, Australia, Nhật… Tuy nhiên, sâm