thị trường nhân sâm

Thị trường nhân sâm: Không thể kiểm soát được!

hong-sam-kho-hop-thiec-1400051228

 Thông tin một số dược liệu như hồng kỳ, nhân sâm thực chất chỉ là… rác khi đa phần đã bị tách chiết hết hoạt