tuổi sâm triều tiên

Bát nháo các loại nhân sâm trên thị trường nhân sâm

banner-2

Vì lợi nhuận, nên người bán đã trộn lẫn sâm chính phẩm và phế phẩm để lừa khách hàng, thậm chí nhiều nơi còn nâng